Om bildspel

För visning av bildspel används en plug-in till webbläsaren från Photodex, vilket måste installeras innan det kan visas. Det fungerar på samma enkla vis som Adobe Flash och är riskfritt att använda.

Bildspelet strömmas ned till din dator, så det startar alltid omedelbart oavsett storlek!

Bildspelsmotorn funkar endast för Windows. Detta verktyg har införskaffats främst för att göra bildspel att visas på dator, projektor och TV. Generering för webben, och presentation via denna plug-in, för oss som använder Windows kom med som en bonus.

It takes a lot of imagination to be a good photographer. You need less imagination to be a painter, because you can invent things. But in photography everything is so ordinary; it takes a lot of looking before you learn to see the ordinary.

David Bailey

Bildspel